Na stronach BIP GAPR publikowane są wyłącznie informacje publiczne. Na podstawie art. 4 ust. l i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. udostępnia informację publiczną i tworzy własną stronę Biuletynu Informacji Publicznej - (BIP GAPR).

 

Status prawny

 

Oznaczenie formy prawnej

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma, pod którą spółka działa

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

Zarejestrowana

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS

0000089796

 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. jest osobą prawną, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego  do rejestru KRS pod Nr 0000089796, o kapitale zakładowym w wysokości 206.294.375,00 zł wpłaconym w całości. Powyżej 50% udziałów w kapitale zakładowym posiadają jednostki samorządu terytorialnego.

 

Wprowadził: Barbara Baron
Data utworzenia: 2014-09-01 12:00:00
Data modyfikacji: 2016-05-10 08:57:27

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.